Met harde werk en toewyding

President Brand Primêre Skool

Kyk na die toekoms

Tradisie & Respek

PRESIDENT BRAND PRIMÊRE SKOOL

 

VISIE

PBS streef daarna om elke leerder se volle potensiaal deur gehalte opvoeding, met liefde en deernis te ontsluit.


MISSIE

Ons eerste verantwoordelikheid teenoor ons leerders, ouers en gemeenskap is om:

  • Christelike norme en waardes te leef;
  • Voortdurend gehalte opvoeding te verseker;
  • Kohesie tussen ouers en skool te bewerkstellig;
  • Liefde en lojaliteit vir ons land te kweek;
  • ‘n Veilige en funksionele infrastruktuur te bied.