Personeel
Personeel
AKADEMIE
Intermediêre- en Seniorfase Me S Marx
Grondslagfase Me L J van Rensburg
Academica (Gr 4 - 7) Me L Olivier
Olimpiade (Gr 1 - 3) Me M Smith
Edlabkaarte Me E de Winnaar
Rekenaarsentrum Mnr J Nieuwoudt
Studie (Gr 1 - 7) Me E de Winnaar
Wetenskap Expo Mnr J Nieuwoudt
Vraestellebank Mnr J Nieuwodt
Wiskunde Verryking Me E Groenewald
Spelborgkompetisie Me J van der Walt
KULTUUR
Vlammies vir Jesus Me M Steyn
Kore en Musiek Me S Marx
Kunswedstryd (GSF) Me A van Straaten
Kunswedstryd (ISF) Me E de Winnaar
Redenaars (GSF) Me M Smith
Redenaars (Juniors & Seniors) Me R Hattingh
Revue Me L Maartens
Skou Me A van Straaten
PBS het Talent Me S Nolte
Voortrekkers Me E de Winnaar
SPORT
Atletiek Mnr P du Toit
Hokkie Me R Hattingh
Krieket Mnr J Nieuwoudt
Landloop Me S Nolte
Mini-Krieket Me E Botha
Netbal Me E Groenewald
Rugby Mnr R Jacobs
Skaak Me M Steyn
Tennis Me L J van Rensburg
Buite Skoolverband Me C Orrock
ANDER PORTEFEULJES
Afrolkamer Me A Francis
Alarmstelsel Mnr J Herbst
Argief - Geskiedenis Mnr JM Herbst
Badkamers (GSF) Me L J van Rensburg
Badkamers (Personeel) Me L Erasmus
Badkamers (SF Seuns en Dogters) Mnr M Potgieter & Me J van der Walt
Bakkiesblad Mnr J Nieuwoudt
Bemarking Me S Marx
Beseringsregisters Me P Prinsloo
Besproeiingstelsel Mnr P Coetzee
Brandblussers Mnr J Herbst
Buitemuurse Rooster Me E Groenewald
Comitium/Saal {Verhurings} Me A Francis
D6 Kommunikeerder Mnr J Herbst/Me P Prinsloo
Debiteure klerk Me L Erasmus
Dissipline en Tug (Gr 1 - 3) Me L J v Rensburg
Dissipline en Tug (Gr 4 - 5) Mnr JM Herbst
Dissipline en Tug (Gr 6 - 7) Mnr P du Toit
Erebalkies Me L Maartens
Finansiële Beampte Me R van der Heever
Fotograaf Me A Viljoen
Inligtingsaand/Graad 1 Kuierdae Me L J van Rensburg
Instandhouding & Risiko (Geboue en Terrein) Mnr J Herbst
IQMS Me S Marx
Kalender Mnr J Herbst
Kennisgewingborde Primêr Mnr R de Villiers
Kennisgewingborde Pre- Primêr Me K Vermeulen
Klanksisteme Primêr Mnr J Herbst
Klanksisteme Pre- Primêr Me M Venter
Klerebank Me A Francis
Klerekomitee Me E Groenewald
Kombuis Me A Francis
Kontrakte Me P Prinsloo
Leerderraad/Hulprad Mnr R Jacobs & Me S Nolte
Lief en Leed – Personeel Me L J v Rensburg & L J v Rensburg
Mediaskakeling Mnr D Jacobs
Noodhulp Me P Prinsloo
Noodplan Mnr J Herbst
Nuusbriewe Me P Prinsloo/Mnr L Smith
Onderwysstudente Me S Marx
Ouer-Onderwysersvereniging (OOV) Me L J v Rensburg
Personeelkamer (Netheid en skryfwerk) Me M Myburg
Portaal Netheid Me L Erasmus/P Prinsloo
Rekenaars en Apparatuur Mnr J Nieuwoudt
Rekenaarklub Me A Viljoen
Roosters en Werksverdelings Mnr S Marx
SAOU Verteenwoordiger Me E Groenewald
Saal - Netheid Me C Orrock
SAMS Mee P Prinsloo
Siekekamer Me A Francis
Sien-My-Raak ('SBST') Me E de Winnaar
Skaapkopaand Mnr X Fenwick
Snoepieskakeling Mnr D Jacobs
Skolierpatrollie Me L Liebenberg
Toekenningsaand (GSF) Me L J v Rensburg
Toekenningsaand (SF) Mnr S Marx
Skoolfoto's Mnr J Nieuwoudt
Skoolklok Mnr J Herbst
Skoolkoerant (Jaarblad) Mnr P du Toit
Skoolkonsert Me L Maartens/A Viljoen
Skoolrooster Mnr S Marx
Sleutelregister Me P Prinsloo
Sluitkaste Me A Francis
Veiligheid Mnr J Herbst
Voertuig-vloot Mnr J Herbst
Voorraad Me A Francis
Waardes Me L Olivier/E Groenewald
Webmeester J Nieuwoudt